Litania do Matki Bożej Miedzeńskiej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Matko Boża Miedzeńska, która objawiłaś się pobożnemu mieszkańcowi w Miedznie, - przyczyń się za nami i wysłuchaj nas.
Matko Boża Miedzeńska, która od wieków darzysz łaskami na tym świętym miejscu,
Matko Boża Miedzeńska, która tylu chorym zdrowie przywróciłaś,
Matko Boża Miedzeńska, która tyle łez otarłaś,
Matko Boża Miedzeńska, można cudotwórczyni,
Matko Boża Miedzeńska, serdeczna Matko nasza,
Matko Boża Miedzeńska, nasza ostatnia i jedyna nadzieje,

Kiedy słabnie nasza wiara,
Kiedy naciera pokusa zwątpienia,
Kiedy upadamy pod ciężarem krzyża,
Kiedy cierpimy z powodu cierpienia i śmierci bliskich,
Kiedy błagamy o miłosierdzie i przebaczenie,
Kiedy wołamy o odwrócenie klęsk i nieszczęść,
Kiedy prosimy o ulgę i pociechę cierpiącym,
Kiedy zabiegamy o sprawiedliwy pokój na świecie,
Kiedy modlimy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników,
Kiedy staramy się o wykorzenienie pijaństwa i innych nałogów,
Kiedy usiłujemy wytrwać w dobrym do końca,
Kiedy modlimy się o dobrą śmierć,

Matko Boża Miedzeńska, przyczyń się za nami.
Matko Boża Miedzeńska, bądź z nami.
Matko Boża Miedzeńska, wysłuchaj nas.

Módlmy się.
Boże, który dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za szczególną Patronkę, spraw błagamy Cię, abyśmy ubogaceni hojnością Twoich darów, we wszelkich przeciwnościach mogli się cieszyć nieustanną opieką naszej Pani Miedzeńskiej, która od wieków króluje na tym świętym miejscu. Amen.

Najnowsze zdjęcie

Msze Święte

Niedziele i święta:
900, 1130, 1700
1015 - kaplica w Wólce Miedzyńskiej
1430 - kaplica w Międzylesiu
 
Dni powszednie:
700, 1700,
(700, 1800
w sezonie wiosenno-letnim).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Zwiastowania NMP
 
ul. Kościelna 1
07-106 Miedzna
tel.: +48 25 691 83 47

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim
o/Miedzna:
 
53 9221 0000 0039 1456
3000 0010
Copyright © Parafia ZNMP w Miedznie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oparte o Joomla!, Afterburner i JoomGallery.