Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Piotra Sawczuka 11.12. – 12.12.2022.

 

 

III Niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą "Gaudete", czyli niedzielą radości. Dla naszej parafii, była dniem prawdziwie radosnym i wyjątkowym. Wszystko za sprawą wyjątkowego gościa, jakim był ks. Bp Piotr Sawczuk, który przybył do nas w celu przeprowadzenia uroczystej wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat.

 

 

Wizytację rozpoczął uroczysty ingres, który wprowadził pasterza diecezji do kościoła parafialnego. W imieniu Parafian słowo powitania skierowali przedstawiciele rodzin, po których kustosz sanktuarium – ks. kanonik Jarosław Górski przedłożył sprawozdanie z działalności duszpastersko – ekonomicznej, dziękując przy tym parafianom za troskę o parafię w wymiarze duchowym i materialnym.

 

 

  

 

Pierwszego dnia podczas homilii Ks. Biskup nakreślił krótko historię naszej świątyni i parafii, ale też nawiązał do trwającego obecnie Adwentu. Ksiądz biskup zauważył istnienie dwóch jego wymiarów: pierwszy z nich to przygotowania do Świąt, choinka, pasterka, smaczne potrawy; drugi - trudniejszy, mówiący o ciągłej gotowości na przyjście Chrystusa, który stanie kiedyś w drzwiach, by przeprowadzić ostateczną wizytację.

 

 

Ważnym punktem wizytacji były Msze Święte w kaplicach w Wólce Miedzyńskiej i Międzylesiu, w czasie których Ksiądz Biskup modlił się w intencji mieszkańców i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie Ks. Biskup udał się na cmentarz grzebalny, by pomodlić się za spoczywających tam zmarłych kapłanów i parafian.

 

 

 

            Czas wizytacji swoją obecnością uświetnili kapłani z dekanatu węgrowskiego na czele z Ks. Prałatem Leszkiem Gardzińskim. W programie nie mogło również zabraknąć spotkania z Radą Parafialną.

 

 

 

 

 

            Kolejny dzień wizytacji upłynął pod znakiem licznych spotkań. Ksiądz biskup odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie oraz miedzeńskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową i Gminne Przedszkole. W obu placówkach ksiądz biskup spotkał się z wielką serdecznością oraz z przepięknymi inscenizacjami przygotowanymi przez podopiecznych jako podziękowanie za obecność księdza biskupa. Dzięki życzliwości parafian i otwartości księdza biskupa wszystkie spotkania upłynęły w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

 

 

            W planie wizytacji znalazły się także odwiedziny Urzędu Gminy w Miedznie, podczas których ksiądz biskup wyraził wdzięczność pracownikom urzędu za owocną współpracę pomiędzy gminą i parafią.

W tym dniu miało też miejsce spotkanie z członkami wspólnot parafialnych, które w oczach księdza Biskupa są wielkim bogactwem miedzeńskiej parafii. Najliczniejsze grupy w naszej parafii to Koła Żywego Różańca, Różańca Nieustającego i Apostolat Margaretka. Równie liczną, ale i bardzo radosną grupę stanowi schola dziecięca „Dzieci Maryi”, która wraz z chórem parafialnym ubogaca liturgię poprzez śpiew. Ważną rolę ma również Koło Przyjaciół Radia Maryja, które podtrzymuje kontakt z katolickimi mediami. Młodzież i dzieci rozwijają swoją wiarę i relacje w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i Służbie Liturgicznej. Najnowszą, ale też bardzo prężnie działającą wspólnotą w parafii jest Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, która wpisuje się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji.

     

 

        

Zwieńczeniem wizytacji była Msza Święta sprawowana w miedzeńskim sanktuarium. W homilii pasterz diecezji nawiązał do słów św. Jana Pawła II o nowej ewangelizacji i do potrzeby szukania nowych sposobów powrotu ,,martwych” chrześcijan, czyli osób które porzuciły praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Na zakończenie parafianie i Ks. Proboszcz wyrazili wdzięczność Jego Ekscelencji za wygłoszone Słowo Boże, za apostolską posługę i ojcowskie rady. Ks. Biskup zawierzył wszystkie sprawy Najświętszej Maryi przed cudownym obrazem Matki Bożej Miedzeńskiej oraz udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.    

       

Zgodnie z myślą Ojca Świętego Franciszka mówiącą, że Kościół to „wspólnota życia, skonstruowana z wielorakich kamieni, które tworzą jeden budynek charakteryzujący się braterstwem i jednością” możemy śmiało stwierdzić, że po tej wizytacji nasz lokalny Kościół został umocniony, pogłębiając przy tym wiarę i więź parafian ze swoją lokalną wspólnotą Kościoła. A wszystko to dzięki obecności księdza Biskupa, wspólnej modlitwie, spotkaniom, rozmowom i błogosławieństwu. Był to prawdziwie dobry i pełny wiary czas.

Więcej zdjęć na stronie - https://drohiczynska.pl/aktualnosci/wizytacja-kanoniczna-w-parafii-zwiastowania-najswietszej-maryi-panny-w-miedznie/

Najnowsze zdjęcie

Msze Święte

Niedziele i święta:
900, 1130, 1700
1015 - kaplica w Wólce Miedzyńskiej
1430 - kaplica w Międzylesiu
 
Dni powszednie:
700, 1700,
(700, 1800
w sezonie wiosenno-letnim).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Zwiastowania NMP
 
ul. Kościelna 1
07-106 Miedzna
tel.: +48 25 691 83 47

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim
o/Miedzna:
 
53 9221 0000 0039 1456
3000 0010
Copyright © Parafia ZNMP w Miedznie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oparte o Joomla!, Afterburner i JoomGallery.