Służba Liturgiczna - lista najlepszych

Ministrant - (nazwa od łacińskiego czasownika ministrare, co znaczy służyć, posługiwać, pomagać) to osoba, która służy na różny sposób w czynnościach liturgicznych.
Ministranci służą Bogu i przyczyniają się do tego, aby Liturgia była poprawna i piękna. Są pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas nabożeństw.

Ministranci wskazują, że każda Liturgia sprawowana w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Uczestniczyć w Liturgii nie znaczy być biernym odbiorcą - tak jak w kinie, albo przed telewizorem, kiedy to tylko słuchamy lub oglądamy.

Uczestniczyć w Liturgii to znaczy być aktywnym, a nie "śpiącym" i współtworzyć ją - czynnie się w nią angażując. Zaangażowanie to nie tylko wykonywanie posług liturgicznych, ale także odpowiedzi na wezwania kapłana oraz udział we wspólnym śpiewie! 

 

Celem docenienia posługi naszych parafialnych ministrantów od dwóch lat na zakończenie każdego miesiąca najgorliwsi z nich są systematycznie nagradzani.
Nagrodą jest też upublicznienie ich imion i nazwisk.

Wszystkim Ministrantom i Lektorom życzymy gorliwości, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz radości z pełnienia posługi liturgicznej przy Chrystusowym Ołtarzu, a parafian prosimy o modlitwę w intencji Służby Liturgicznej naszej parafii.

 

Ministranci nagrodzeni w poszczególnych miesiącach:
(lista jest aktualizowana o kolejne miesiące)

 

W miesiącu wrześniu 2016 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski 18 pkt
2. Jakub Kowalski 16 pkt
3. Bartłomiej Dybowski 11 pkt
4. Marta Jednorałek 11 pkt

 

W miesiącu październiku 2016 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Kowalski Jakub 34 pkt
2. Strzałkowski Rafał 33 pkt
3. Mięszała Kacper 32 pkt
4. Bujalski Mikołaj 28 pkt
5. Strzałkowski Michał 25 pkt
6. Jednorałek Marta 21 pkt
7. Chamrol Maciej 20 pkt
8. Dżbik Michał 20 pkt

 

W miesiącu listopadzie 2016 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Jakub Kowalski 20 pkt
2. Adam Oniśk 17 pkt
3. Kacper Mięszała 16 pkt
4. Mikołaj Bujalski 15 pkt
  Kamil Sawicki 15 pkt
  Mateusz Turemka 15 pkt

 

W miesiącu grudniu 2016 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Jakub Kowalski 28 pkt
2. Mateusz Turemka 25 pkt
3. Marta Jednorałek 23 pkt

 

W miesiącu styczniu i lutym 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski 24 pkt
2. Mateusz Turemka 23 pkt
3. Jakub Kowalski 22 pkt
4. Rafał Strzałkowski 18 pkt

 

W miesiącach marcu i kwietniu 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Sobolewski Bartosz 54 pkt
2. Sawicki Kamil 43 pkt
3. Kowalski Jakub 40 pkt
4. Bujalski Mikołaj 36 pkt
5. Strzałkowski Michał 34 pkt
6. Strzałkowski Rafał 33 pkt

 

W miesiącach maju i czerwcu 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski 45 pkt
2. Jakub Kozak 42 pkt
3. Bartosz Sobolewski 41 pkt
4. Mateusz Turemka 33 pkt
5. Jakub Kowalski   27 pkt
6. Jan Pogorzelski 26 pkt

 

W miesiącu wrześniu 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiał się:

1. Mateusz Borkowski 15 pkt

 

W miesiącu październiku 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mateusz Borkowski 34 pkt
  Maciej Chamrol 34 pkt
2. Bartosz Sobolewski 33 pkt
3. Mikołaj Bujalski 31 pkt
  Jakub Orzeł 31 pkt
4. Jakub Kowalski 28 pkt
5. Jakub Kozak 25 pkt
6. Mateusz Turemka 24 pkt
7. Bartosz Sawicki 23 pkt
8. Kamil Sawicki 22 pkt

 

W miesiącu listopadzie 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Kamil Sawicki 42 pkt
2. Maciej Chamrol 26 pkt
3. Jakub Kozak 23 pkt

 

W miesiącu grudniu 2017 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski 36 pkt
  Jakub Kozak 36 pkt
2. Bartosz Pogorzelski 25 pkt
3. Jan Pogorzelski 24 pkt
  Bartosz Sobolewski 24 pkt

 

 W miesiącu styczniu 2018 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiał się:

1. Marek Zalewski                 24 pkt

 

W miesiącu lutym 2018 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mateusz Turemka
40 pkt
2. Jakub Kozak 34 pkt
3. Jan Pogorzelski 26 pkt
4. Tomasz Pogorzelski 24 pkt
5 Mikołaj Bujalski
22 pkt

W miesiącu marcu 2018 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:
 

1. Mateusz Turemka          62 pkt
2. Bartosz Sawicki             52 pkt
3. Bartosz Sobolewski       50 pkt
4. Jan Pogorzelski             46 pkt
5. Bartek Pogorzelski        42 pkt
6. Tomasz Pogorzelski       40 pkt
7. Maciej Chamrol              34 pkt
8. Marta Jednorałek          32 pkt
9. Jakub Kozak                  32 pkt
10. Adam Oniśk                 32 pkt
11. Rafał Strzałkowski       32 pkt
12. Michał Strzałkowski     32 pkt

W miesiącu kwietniu 2018 roku najczęściej
na służbie Bożej pojawiali się:

1. Jan Pogorzelski             26 pkt
2.
Grzegorz Żeleźnicki       25 pkt
3. Marta Jednorałek          23 pkt

 

W miesiącach maju i czerwcu 2018 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiali się:

1. Bartek Sobolewski        195 pkt

2. Mikołaj Bujalski          179 pkt

3. Jakub Kozak             179 pkt

4. Jakub Orzeł             169 pkt

5. Mateusz Borkowski            129 pkt

6.Mateusz Turemka                99 pkt

7.Bartek Sawicki                    90 pkt

 

W miesiącu wrześniu 2018 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiał się:

1. Mikołaj Bujalski   30 pkt

 

W miesiącu październiku 2018 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiali się:

1. Jakub Orzeł         134 pkt

2. Mikołaj Bujalski     114 pkt

3. Bartosz Sobolewski  114 pkt

4. Mateusz Turemka    94 pkt

5. Bartłomiej Dybowski   84 pkt

6. Jakub Kozak               78 pkt

 

W miesiącu listopadzie 2018 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiał się:

1. Kamil Sawicki        28 pkt

 

W miesiącu grudniu 2018 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski    59 pkt

2. Jakub Kozak       53 pkt

3. Jakub Orzeł       52 pkt

 

W miesiącu styczniu 2019 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiał się:

1. Maciej Chamrol    20 pkt

 

W miesiącu lutym 2019 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiał się:

1. Mikołaj Bujalski   16 pkt

 

W miesiącu marcu 2019 roku najczęściej na służbie Bożej pojawiali się:

1. Mikołaj Bujalski          56 pkt

2. Jakub Kozak             42 pkt

3. Mateusz Turemka        42 pkt

4. Maciej Chamrol          40 pkt

5. Jakub Orzeł             38 pkt

6. Jan Pogorzelski          38 pkt

7. Bartek Sobolewski       36 pkt

 

Nagrodami za poszczególne miesiące dotychczas były:

 • pamiątkowe dyplomy gratulacyjne
 • wyjazdy do kina
 • torby słodyczy
 • ciekawe książki dla dzieci i młodzieży o tematyce religijnej, patriotycznej, liturgicznej, motoryzacyjnej, piłkarskiej
 • perfumy
 • wyjazdy na kręgle
 • wyjazdy na paintball
 • wyjazdy na tor kartingowy
 • plecaki wypełnione niespodziankami
 • telefon NOKIA 6210 Navigator wraz z akcesoriami
 • piłki
 • akcesoria komputerowe
 • wyjazdy na strzelnicę
 • wiele innych, których nie sposób wyliczyć
 • porcelanowe kubki

 

Ministranci mogą zdobywać sprawności poprzez wykazanie się posiadaniem

ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI I ODPOWIEDNIEJ WIEDZY LITURGICZNEJ.

Zdobycie każdej sprawności powoduje otrzymanie odpowiedniej ODZNAKI, którą ministranci noszą przypiętą do komży.

Pomocą w uzyskaniu sprawności są informacje przekazywane podczas spotkań formacyjnych (zbiórek ministrantów), katechezy oraz z lektury otrzymanych książeczek "ABC Ministranta" oraz innych źródeł.

 

Aby zdobyć sprawność MINISTRANTA ŚWIATŁA należy:

- umieć ogólnie wymienić części Mszy Świętej (4+3)

         1. Obrzędy wstępne.

        2. Liturgia słowa.

        3. Liturgia eucharystyczna: przygotowanie darów, Modlitwa Eucharystyczna, obrzędy Komunii Świętej.

        4. Obrzędy zakończenia.

- umieć wymienić patronów ministrantów (5) i opowiedzieć o jednym z nich

- umieć wymienić w kolejności okresy roku liturgicznego (6) i krótko je opisać

- umieć wykonywać posługę ministranta światła (ceroferariusza)

- umieć wykonywać posługę ministranta mitry i pastorału (kapariusza)

- umieć wykonywać posługę dzwonkami i gongiem oraz z pateną komunijną

 

Aby zdobyć sprawność MINISTRANTA KSIĘGI należy:

- zdobyć sprawność ministranta światła

- umieć wymienić księgi liturgiczne (min 5) i krótko opisać ich zawartość

- umieć wymienić nazwy szat liturgicznych (min 7) oraz kolory ornatów (6)

- umieć wymienić liturgiczne postawy (4) i gesty (min 4) oraz wiedzieć kiedy je wykonujemy

- umieć wykonywać posługę ministranta księgi

- umieć wykonywać posługę ministranta krzyża (krucyferariusza)

 

Aby zdobyć sprawność MINISTRANTA OŁTARZA należy:

- zdobyć sprawność ministranta księgi

- wymienić nazwy naczyń liturgicznych (min 5) i bielizny kielichowej (3)

- umieć wykonywać posługę ministranta mikrofonu

- umieć wykonywać posługę ministranta ołtarza (rozkładać kielich, podawać ampułki)

- umieć wykonywać posługę ministranta kadzidła (turyferariusza i nawikulariusza)

- umieć wykonywać posługę ministranta wody

 

Wszystkim ministrantom życzymy gorliwości w pełnieniu posługi przy Chrystusowym Ołtarzu oraz zapału do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia swojej posługi.

Ks. Piotr

 

Najnowsze zdjęcie

Msze Święte

Niedziele i święta:
900, 1130, 1700
1015 - kaplica w Wólce Miedzyńskiej
1430 - kaplica w Międzylesiu
 
Dni powszednie:
700, 1700,
(700, 1800
w sezonie wiosenno-letnim).

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Zwiastowania NMP
ul. Kościelna 1
07-106 Miedzna
tel.: +48256918347
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Copyright © Parafia ZNMP w Miedznie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oparte o Joomla!, Afterburner i JoomGallery.